Tổng kết Cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam Lần 3, năm 2017

Tổng kết Cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam Lần 3, năm 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, đảo Việt Nam năm 2016 – 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tổ chức Cuộc...

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, đảo Việt Nam năm 2016 – 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam lần thứ 3 năm 2017 cho toàn thể các em học sinh trong toàn tỉnh.

Tổng kết Cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam Lần 3, năm 2017

       Cuộc thi năm nay được Ban tổ chức chia làm 03 bảng A, B, C cho các em học sinh từ cấp Tiểu học cho đến cấp THPT và GDTX. Với các nội dung tìm hiểu về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược phát triển kinh tế biển của Chính phủ Việt Nam, những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam và hoạt động của tuổi trẻ, của lực lượng học sinh trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; với các hình thức như trả lời câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi ngắn và phần tự luận không quá 1.000 từ.
    Theo đánh giá của Ban Tổ chức, hầu hết các bài dự thi đều đảm bảo đúng thể lệ, được đánh máy hoặc viết tay rất sạch đẹp, có tranh ảnh, tư liệu minh họa, có nhiều bài được đầu tư rất công phu với những tư liệu, hình ảnh phong phú về các sự kiện, nhân vật lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với biển, đảo Việt Nam; thể hiện kiến thức lịch sử, xã hội về biển, đảo chắc chắn, ít sai xót về nội dung lẫn tư tưởng chính trị, nhiều bài dự thi thể hiện sự hiểu biết tốt thông qua các ý kiến nhận xét sắc sảo, tình cảm chân thành, gây xúc động đối với người đọc, khá nhiều bài được các em liên hệ thực tế tại địa phương và xác định được mục tiêu, lý tưởng đúng đắn cho bản thân.
        Qua hơn một tháng triển khai trong toàn tỉnh đã có 73/84 đơn vị tham gia với 20.641 bài dự thi cấp cơ sở và 430 bài tham gia cấp tỉnh. Kết quả Ban Tổ chức đã quyết định khen thưởng cho 18 cá nhân đã có thành tích tốt trong tham gia cuộc thi (mỗi bảng A, B, C có 06 giải, gồm 1 giải nhất, 02 giải nhì và 03 giải ba). Cuộc thi sẽ được tổng kết, trao giải vào dịp tổng kết năm học 2016-2017.
Kết quả 
Báo cáo về cuộc thi